Toronto Zoo’s Panda Enjoying Snow (Video)

AWWW, LOL — By on 2014/02/07 3:23 AM

Giant panda Da Mao has fun playing in the snow at the Toronto Zoo.

viaTags: Da Mao the Giant panda, enjoying, fun, Giant panda Da Mao enjoys snow, Giant Panda Exhibit at the Toronto Zoo, Giant pandas, panda, Panda Playing in Snow at Toronto Zoo, playing, rolling, snow, Toronto Zoo, Toronto Zoo Giant Panda Enjoys Epic Snow Fall, Toronto Zoo Panda Plays in Snow, Toronto Zoo Panda Snow Video, Toronto Zoo's Panda Enjoying Snow, video, viral, youtube,