Posts Tagged ‘Water Sprinkler’

Raccoon vs Water Sprinkler (Video)

Raccoon vs Water Sprinkler (Video)

An oldie, but a goodie: a raccoon plays a water sprinkler harp.